Huis Het Veen en voormalige Veense papiermolen

Tijdens  bouwwerkzaamheden aan huis Het Veen zijn restanten van de oude Veense papiermolen zichtbaar geworden. Deze molen in het Heerder Veen ligt aan de sprengen.  Luijer Daendels, toenmalig scholt van Ambt Heerde, heeft deze spreng in 1668-1669 laten graven. De bouwdatum van de Veense molen is onbekend.

Luijer Daendels is de grote stimulator geweest voor het bouwen van papiermolens in Heerde. Hijzelf is eigenaar geweest van een landgoed in de Horsthoek op de grens met de gemeente Epe. Hij regelt dat in de Horsthoek vier papiermolens komen en zorgt ook nog voor enkele molens aan de noordkant van Heerde. Uiteindelijk heeft Heerde eind 17e eeuw tien papiermolens.

In 1822 brandt de Veense papiermolen af. De herbouw wordt al in hetzelfde jaar ter hand genomen. In 1866 bestaat `het landgoed Het Veen´ uit een herenhuis, twee boerenerven en een boswachterswoning. Een papiermolen komt in de inventaris niet meer voor. Later wordt er op het landgoed een wasserij gesticht door Van Riemsdijk. Die maakt echter geen gebruik meer van waterkracht, want hij verkoopt in 1874 `zijn beekwater´ aan uit de Bogaard van de molen `De Beek´. Zelf gebruikt hij een stoommachine voor de energieopwekking.